HU | RO | EN
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron Kozgazdasagi es Kozigazgatasi Szakkozepiskola

TABEL CU MEMBRII  COMITETULUI DE PĂRINȚI PE CLASE ANUL ȘCOLAR 2017/2018

Nr.crt.

Clasa

Dirigintele clasei

Numeleși prenumele părintelui

 1
IXA 
Stáncsuly LenkeGász Judit
Gecző Irma
 2  IX B
Simon Edith
 Pór Ildikó
 Kovács Edit
 3 IXC Máthé Ágota
  Fábián László
 4 IX D
 Moraru Katalin
  Steigerwald Tibor

5

X.A

Bagoly Zoltán

Györgyilyés Camelia

Fazakas Mihaela

Szabó Kinga-Gabriella

6

X.B

Gazdag Ildikó

Nyáguly Ibolya-Mónika

Szekeres Ildikó

Simon Julianna

7

X.C

Deák Magdalena

Fazakas Laura

Benkő Gabriella

Benkő Rózália

8

X.D

Para Edit Mária

Incze Ildikó

Gödör Melinda

Pataki Réka

9

XI.A

Vass Levente-Lajos

Bodor Magdolna

Szakács Ibolya

10

XI.B

Szabó Alexandru

Kató Molnos Zsuzsa

Wenczel Erzsébet

11

XI.C

Kovacs Emese

Kányádi Julianna

Novák Enikő

Tatrangi Katalin

12

XI.D

Nemes Csilla

Cojocaru Dan

Fésüs Éva

13

XII.A

Deák Miklós

Bartha Edit

Dávid Zita

14

XII.B

Gyönös Erika

Nagy Mária Melinda

Mandel Eleonora

 

Reprezentantul comitetului de părinți pe școală Kató - Molnos Zsuzsa 


Înapoi