HU | RO | EN
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron Kozgazdasagi es Kozigazgatasi Szakkozepiskola

[16.03.2018]

Simulare Bacalaureat 2018 martie 19-22

Repartizare Ea - clasa a XII -a


Repartizare Eb - clasa a XII -a

Repartizare Ec - clasa a XII -a


Repartizare Ed - clasa a XII -a

Repartizare Ea - clasa a XI -a

Repartizare Eb - clasa a XI -a

Repartizare Ec - clasa a XI -a

 

[22.01.2018]

Înscriere Bacalaureat 2018

Înscrierile pentru sus??inerea examenului în prima sesiune se fac în s??pt??mâna 22  - 26 ianuarie 2018.

[10.11.2017]

Bacalaureat 20018

Prima sesiune a examenului na??ional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competen??elor lingvistice de comunicare oral?? în limba român?? (proba A).

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie ??i va fi urmat?? de evaluarea competen??elor lingvistice de comunicare oral?? în limba matern?? (14 - 15 februarie). În zilele de 16, 19 ??i 20 februarie este programat?? evaluarea competen??elor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desf????ura evaluarea competen??elor lingvistice într-o limb?? de circula??ie interna??ional?? (proba C).

Prima prob?? scris?? - Limba si literatura român?? - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura matern?? - Eb) este programat?? mar??i, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima prob?? scris?? - la alegere a profilului ??i specializ??rii - proba Ed) - se va desf????ura joi, 28 iunie.

Afi??area primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pân?? la ora 12:00) ??i e urmat?? de depunerea contesta??iilor (orele 12:00 - 16:00). Între 5 ??i 8 iulie vor fi solu??ionate contesta??iile, în timp ce afi??area rezultatelor finale este prev??zut?? pentru data de 9 iulie.

Înscrierile pentru sus??inerea examenului în prima sesiune se fac în s??pt??mâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a ??i a XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

 

[08.11.2017]

Simulare Bacalaureat 2017

Simularea Bacalaureatului 2017 se desf??soar?? în perioada 21-23 noiembrie.

  • 21 noiembrie - Limba ??i literatur?? român?? (Ea)
  • 22 noiembrie - Limba ??i literatur?? maghiar??(Eb)
  • 23 noiembrie - Matematic??(Ec)

Înapoi