HU | RO | EN
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron Kozgazdasagi es Kozigazgatasi Szakkozepiskola

#ROVACCINARE

 

 

 

 

 

Anunț Concurs Secretar !

documente pdf: 

a. anunți       

b. fișa cadru a postului

c. tip cerere

d. declaratie pe propria raspundere

Dosarul de înscriere pentru ocuparea postului de secretar se trimit scanat prin email la adresa: licecadm@gmail.com

Rezultat examen


Înapoi